Kontakty

Názov firmy: Karolína Sýkorová

Sídlo firmy : Obrancov mieru 202/59 Smolenice 919 04

Prevádzka Pezinok, Šenkvická 14/R 

Mail: gascentrumpk@gmail.com

TEL.Č. +421948240019

Areál ČS FLAGA - Pezinok 

IČO:35087404
DIČ:1036950794

IČ DPH : SK1036950794

Banka: SLSP, a.s.

IBAN: SK14 0900 0000 0051 6435 9776
SWIFT kód: GIBASKBX